POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari de la web:
Raó social: ITAIGUM SL
NIF: B62202387
Adreça Postal: CL MÚRCIA 33 C 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon: 936525212
Registre Mercantil: Tom 32428, foli 50, full B210895 i inscripció 1a
Objecte Principal: Sistemes per a la vulcanització del cautxú


Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ITAIGUM SL amb NIF B62202387 i domicili social situat a CL MÚRCIA 33 C 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT ( BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves finalitats respectives, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ITAIGUM SL té previst fer:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina web Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari web Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del compliment normatiu Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d'una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Accions Comercials Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

ITAIGUM SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.
Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .

  • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control d'ITAIGUM SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
  • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
  • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
  • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de ITAIGUM SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents requisits:

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ITAIGUM SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.