TP 加工技术


适用于加工 PP、TPV 等热塑型材和软管的完整设备,采用高达 5 个挤压机和校准仪的多部件配置方案。

 • 挤压机
 • 齿轮泵
 • 挤压头
 • 校准仪
 • 履带
 • 冷却槽
 • 红外线
 • 植绒带放卷机
 • 进料和烘干系统


zh logoItaigum

 • Carrer Murcia, 33 C
  08830 Sant Boi de Llobregat
  Barcelona - España
 • +34 93 652 52 12
 • +34 93 652 53 31
 • comercial@itaigum.com